1. První položka
    2. Druhá položka
    3. třetí
    1. První položka
    2. Druhá položka
    3. třetí

https://www.jakpsatweb.cz/html/seznamy.html

horní levá buňka horní pravá
dolní levá dolní pravá

https://www.jakpsatweb.cz/html/tabulky.html